Katalogi

Katalogi polskie

  • 3Sg-IE2.pdf – Trójfazowe silniki indukcyjne ogólnego przeznaczenia sprawności IE2 w obudowie aluminiowej
  • 4Sg-IE2.pdf – Trójfazowe silniki indukcyjne ogólnego przeznaczenia sprawności IE2 w obudowie aluminiowej
  • EExd_II- pl.pdf – Trójfazowe-przeciwwybuchowe silniki indukcyjne Exd dla przemysłu chemicznego
  • EExd_I-pl.pdf – Trójfazowe-przeciwwybuchowe silniki indukcyjne Exd dla przemysłu górniczego
  • EExnA_pl.pdf – Trójfazowe-nieiskrzące/pyłobezpieczne silniki indukcyjne
  • SPg.pdf – Trójfazowe silniki indukcyjne do napędu pił tarczowych i obrabiarek do drewna
  • 4P20P6692_IE3_motor_catalogue.pdf - katalog silników IE3