Silniki nieiskrzące EXNA

( SILNIKI DO STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM )

Silniki nieiskrzące EXNA dla strefy 2, grupy II, są zaprojektowane tak, aby zapobiegać powstawaniu iskier lub przekroczeniu dopuszczalnej temperatury powierzchni maszyny podczas jej pracy. ATB Tamel oferuje silniki EXNA w wielkościach mechanicznych 80-355, zgodne z przepisami dyrektywy ATEX w klasie temperaturowej T3, o napięciu do 750V. Możliwe są modyfikacje kontrukcyjne B3, B5, B14, B30 i inne. Silniki EXNA oferowane są w zakresie temperatury -55 /+60 stopni C, w stopniach ochrony obudowy IP55, IP56, IP65, IP66.

 

non sparking exna