Historia

 

tamel 021949 – decyzja o budowie Fabryki silników zostaje zaakceptowana, początkowo jej nazwa brzmi Południowe Zakłady Wytwórcze Silników Elektrycznych M-7 w Tarnowie 

1952 – powstają pierwsze silniki wyprodukowane przez Fabrykę, w pierwszym roku powstało ich 9500 sztuk 

1955 – silniki wyprodukowane przez Fabrykę zostają po raz pierwszy sprzedane klientowi zagranicznemu 

1956 – po raz pierwszy przekazano roczne wykonanie silników w ilości 100 000 sztuk 

1962 – na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu, Firma przyjmuje nazwę Fabryka Silników Elektrycznych Tamel w Tarnowie 

Początek lat 90-tych – Tamel zostaje przekształcony w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa 

1995 – rozpoczyna się proces prywatyzacji FSE Tamel 

1998 – Tamel dołącza do grupy Invensys Brook Crompton 

stary1997-1998 – Tamel opracowuje i wdraża System Zarządzania Jakością opartego o normę ISO 9001 

2002 – Invensys sprzedaje grupę Brook Crompton firmie Lindeteves Jacoberg w Singapurze 

2005 – Tamel uzyskuje po raz pierwszy certyfikat Baseefy na produkcję silników ognioszczelnych EX i silników przeciwwybuchowych 

2006 – ATB przejmuje większość udziałów Lindevetes Jacoberg 

2008 – certyfikaty Baseefy zostają przepisanie z Brooka Cromptona na Tamel, tym samym Fabryka uzyskuje prawa do konstruowania silników ognioszczelnych 

2010 – ATB przejmuje całość udziałów w FSE Tamel 

2011 – uzyskanie certyfikatu Baseefy na nowy produkt, silniki ognioszczelne Exde II C