Jakość

W historii „TAMEL-u” słowo „jakość” rzeczywiście wyrażało to co powinno tzn. wyprodukowanie wyrobu spełniającego nie tylko wymagania obowiązujących norm, ale także takiego jakiego oczekiwał klient. Właściwy klimat i profesjonalne podejście do problematyki jakości zaowocowało faktem posiadania w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na wiele typów wyrobów znaków jakości klasy „1″, oraz najwyższych krajowych znaków jakości klasy „Q”. 

W celu sprostania wciąż rosnącym wymaganiom odbiorców oraz bardzo ostrej konkurencji w walce o klienta, opracowano i wdrożono w FSE TAMEL System Zarządzania Jakością oparty o normę ISO 9001:1994. Uzyskany w dniu 27.08.1998 certyfikat był dowodem wysokiej jakości i profesjonalizmu. 

Utrzymywanie oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością pozwala z wynikiem pozytywnym przejść przez kolejne audyty zewnętrzne. W związku z kolejnymi zmianami norm serii ISO 9000, w FSE „TAMEL” zostały przeprowadzone stosowne audyty recertyfikacyjne. W grudniu 2003 Fabryka uzyskała certyfikat potwierdzający dostosowanie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością do wymagań normy ISO 9001:2000. Ostatnia recertyfikacja systemu na zgodność z nową normą ISO 9001:2008 została przeprowadzona w grudniu 2009 przez Bureau Veritas Certification, czego wynikiem było ponowne uzyskanie certyfikatu (nr PL9000462/P). 

FSE „TAMEL” posiada również certyfikat wydany przez Baseefa (nr Baseefa ATEX 5233), potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN 13980 w zakresie wyrobów (silników elektrycznych) przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Niezależnie od tego, FSE „TAMEL” posiada również uznanie na swoje wyroby udzielone przez Underwriters Laboratories (UL) jak również Canadian Standards Association (CSA). Pozwala to m.in. na dostarczanie naszych wyrobów na wymagający rynek amerykański i kanadyjski.